Juraini Radio op woningen

Juraini Radio wordt gemaakt voor alle cliënten van de andere zorginstellingen en bewoners van de huidige woning van Juraini terwijl de groepsleiding er ook een graantje van meepikt. Het is een radio programma en informatief programma voor alle bewoners en cliënten van de verschillende zorginstellingen met een mix van ontspannende (veelal muzikale) onderwerpen en informatie voor de cliënten en bewoners.