Juraini eist voor meer zakgeld: Namens Juraini moeten we boos zijn op Mijn Geldkompas

Via deze weg eist Juraini voor meer zakgeld, dit meldt de Grieks Restaurant, genaamd; GRK & ZO in Delft, waar Juraini elke vrijdag en zaterdag komt. Onze Mythos stijgt op hogere kosten i.v.m de oorlog in Oekraïne, ook wij hebben meer geld nodig. We verheugen binnenkort ook om te komst van Juraini, Marja van Bijsterveldt en Sanne van ’t Hof (Contactpersoon van Juraini binnen Gemeente Delft). Over meer zakgeld gesproken, heeft Juraini dit malen keren aangevraagd, maar is volgens Juraini nog niet duidelijk genoeg. Helaas moet Juraini heel streng zijn op Mijn Geldkompas i.v.m het wonen bij Ipse de Bruggen, want daar wilt hij hele leven niet meer wonen.